Ставес
ПОСЕРЕДНИЦТВО
У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ
В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В ГАЛУЗЯХ

Загальна інформація про працевлаштування в ЧР

В зв’язку з динамічним розвитком чеської економіки, в останні роки на чеському ринку праці є широка пропозиція робочих місць, які на протязі тривалого часу не зайняті чеськими громадянами. Мова йде не лише про працю для спеціальних професій, яка вимагає необхідну освіту, кваліфікацію, а також досвід в галузі, але і про незайняті на протязі тривалого часу місця помічників та некфаліфікованих працівників, тобто робочі місця без особливих вимог спеціальної освіти, кваліфікації, досвіду чи фізичної здібності.

Перед початком працевлаштування, працедавець, згідно з чеським трудовим законодавством, повинний заключити з працівником трудовий договір. Цей договір має бути заключеним в письмовій формі, не пізніше першого дня працевлаштування. На його основі працедавець надає працівникові працю, контролює її та приймає, а також у визначений час виплачує працівникові відповідну заробітну плату. Взаємні стосунки між працедавцем та працівником, які не є виключно частиною трудового договору, керуються, як правило, внутрішніми інструкціями товариства працедавця, які завжди мають бути в актуальній редакції, та в доступному місці (дошка оголошень в канцелярії працедавця, в Інтернеті та ін.).

Звичайний робочий день становить 8,5 годин щодня, але працедавці, як правило, своїм працівникам дають можливість або деколи вимагають працювати понаднормово, у вихідні та св'яткові дні, винятково вночі, але дотримуючись умов та лімітів, встановлених законом та іншими юридичними інструкціями, діючими в ЧР. Відповідно, і дотримування перерв під час праці, принципів винагороди та розподілу відрядних компенсацій, керуються чеським трудовим законодавством.

Проживання для своїх працівників в ЧР, працедавці надають безкоштовно та якісне, яке відповідає європейським стандартам (нормам). Самостійно, тобто в окремих кімнатах, працівники проживають згідно своєї статі. Відповідно і сімейні пари проживають самостійно, тобто окремо. Кожний заклад для проживання керується умовами правил проживання, які знаходяться при вході до цих закладів та доступні для всіх проживаючих.

Місця для проживання які працедавець надає, як правило знаходяться безпосередньо в місці працевлаштування, або у великих містах та доступні для громадського транспорту. У випадку, якщо заклад для проживання знаходиться в місці недоступному для громадського транспорту, згідно з чеськими законами, працедавець зобов’язаний на власні кошти забезпечити транспорт до місця працевлаштування та назад, або компенсувати працівникові його витрати на індивідуальний транспорт.

Працедавці в ЧР своїх працівників, як правило, забезпечують робочим одягом та взуттям, засобами особистого захисту, а також відповідно до характеру праці, і робочим знаряддям. Але звичайно, що за будь-яке отримане знаряддя праці, чи засоби особистої безпеки, працівник несе повну матеріальну відповідальність.

Кожному із своїх працівників працедавець, згідно з виконанням їхньої праці, гарантує на території ЧР безкоштовне медичне обслуговування на протязі всього терміну трудових відносин. За будь-яке лікування поза межами ЧР, несе відповідальність в повній мірі сам працівник, та проводить його на власні кошти.

Заробітна плата, включно всіх її додаткових частин та замін, в ЧР виплачується в місцевій валюті якою є чеська крона. Згідно чеського трудового законодавства, заробітна плата має бути виплаченою не пізніше ніж до кінця місяця, наступного після місяця за який зарплата працівнику належить. Курс чеської крони відносно інших світових валют, немає вплив на розмір заробітної плати, якщо в трудовому договорі не вказано інакше.