Staves
silná a progresivní společnost s tradicí
agenturní zaměstnávání, zajišťování kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly
samostatné dodávky a realizace ve stavebnictví a průmyslu

Samostatné dodávky a realizace

Novostavba RD, Brno – Rozdrojovice
(generální dodávka stavby včetně interiéru)
Novostavba RD, Brno – Královo Pole
(generální dodávka stavby včetně interiéru)
Demoliční a zemní práce, Praha – Kamýk
(demolice sídlištní kotelny a komínu)
Demoliční a bourací práce, Brno – ul. Opuštěná
(bourání nosných i nenosných kcí, demolice školní jídelny)
Apretace průmyslových odlitků
(libovolné váhy, tvaru, rozměrů a druhu materiálu)
Dílčí stavební dodávky
(komunikace, zpevněné plochy, inženýrské sítě)
Logistika a skladovací činnost